Nabewaking

Onze school doet voor de buitenschoolse opvang een beroep op 't Speelmadeliefje o.l.v. Hilde De Dycker.

Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen er op schooldagen terecht van 7 tot 8u30 en van 15u30 tot 18u. Op woensdagnamiddag vanaf 12u10 tot 18u.

Voor dekleuters is er extra opvang voorzien: zij kunnen tijdens de middagpauze in 't Speelmadeliefje terecht om een warme maaltijd te nuttigen. Daarna heeft u de keuze: ofwel gaat uw kind om 13u15 terug naar de klas ofwel kan uw kapoen een middagdutje doen en blijft hij/zij in  de opvang tot u uw kind afhaalt.

 

Op facultatieve verlofdagen en studiedagen is het Speelmadeliefje ook geopend van 7u tot 18u.

Ook tijdens de vakanties kunnen de kinderen er terecht.

Voor meer info en tarieven: www.tmadeliefje.be (doorklikken naar 't Speelmadeliefje) of 03/755 69 83 of 0496/787294 (GSM Hilde)