Een school met pit

Geïnspireerd door het christelijk geloof en in verbondenheid met Jezus schrijven we mee aan het levensverhaal van uw kind.

We begeleiden het op weg naar zelfstandigheid, zodat het vol vertrouwen in het leven kan staan.

Onze kinderen worden gestimuleerd in hun totale ontwikkeling door een ruim en evenwichtig aanbod.

We streven een positieve ingesteldheid na bij elk kind! Enkel dan is ontwikkeling mogelijk!

In onze klassen wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd, zodat uw kind uitgedaagd en geprikkeld wordt.

Door een aanbod van recente methodes, allerlei werkvormen, ICT-materialen... zorgen we ervoor dat elk kind kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

We weten dat elk kind zijn talenten en beperkingen heeft. Daarom vinden we zorg zeer belangrijk!

Ons onderwijs wordt afgestemd op de zorgvragen van onze kinderen, in overleg met directie, zorgcoordinator, zorgleerkracht en klastitularis.

Onze school wil een (h)echte, warme leefgemeenschap zijn, waar bemoediging en bevestiging op de eerste plaats komt. Tegelijk willen we met alle betrokkenen samenwerken aan de opvoeding en groei van uw kind.